top of page
Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
Nařízení GDPR / pověřenec 2022
Výroční zpráva 2021-2022
Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte ČPZP
Potvrzení o účasti na letním táboru RBP
 
Potvrzení o účasti na letním táboru ČPZP
 
DDM - Potvrzení o  zaplacení úhrady za aktivity
 
DDM - Provozní řád zájmových útvarů
 
Řád letních táborů
 
Řád příměstských táborů 
Řád víkendových pobytů TS Jasení
 
Školní vzdělávací program
 
Vnitřní řád DDM a TS Jasení
 
Vnitřní řád TS Jasení
 
Výroční zpráva 2015-2016
 
Výroční zpráva 2016-2017
 
Výroční zpráva 2017-2018
 
Výroční zpráva 2018-2019
 
Výroční zpráva 2019-2020
 
Publicita projektu na webové stránky DDM Jablunkov
 
bottom of page