Aktuální nařízení Covid-19:

Aktuální opatření účinná od 22.11. 2021
Volnočasové aktivity pro děti (do 18 let) běží.
Od 22. 11. 2021 platí pro účast dětí, žáků, studentů a ostatních osob v zájmovém vzdělání:
     1. Osoby do dovršení 12 let - nedokládá se OTN (očkování/test/nemoc Covid-19). Vychází se z předpokladu,                          že děti /žáci jsou při výuce usazení.
      2. Výjimka: děti a žáci, i ti nad 12 let nedokládají OTN (očkování, test, nemoc), pokud se jedná o tělesnou výchovu                    v rámci vzdělávání. Je ovšem potřeba dodržovat rozestupy mezi žáky.
      3. Osoby od 12 do dovršení věku 18 let (tj. od 12.narozenin do posledního dne před nabytím plnoletosti).
            - Účast je podmíněná absolvováním ON (ukončené očkování nebo absolvovaná nemoc v posledních 180 dnech,                      které je nutno doložit certifikátem o očkování nebo potvrzením o nemoci).
            - Pokud toto nesplňují, je možno tuto podmínku nahradit PCR testem s negativním výsledkem, ne starší než                            72 hodin ( nutnost prokázat se certifikátem). Antigenní testy se neuznávají.
            - Výjimku mají aktivity do 20 osob.
       4.
Osoby od 18 let
            - Účastnit se mohou jen osoby splňující ON.
            - Antigenní ani PCR testy se neuznávají.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

omezení maloobchodu v celém znění